Рударска сирена

Када се помену несреће у нашем руднику, увек се сетим једне, за мене велике рударске несреће Киша је падала. Сирена пара ноћ. Завијање јавља да се догодила несрећа у руднику. Тај њен звук распознајемо сви од најстаријег до најмлађег становника Старог Трга. Мој отац, Антељевић Новица, члан Чете за спасавање, устаје и облачи се већ […]