Вукадиновић Огњен

  Ранчигер Зграда са високим каменим степеницама   У стану – Вукадиновић Огњен и  Вукадиновић Огњен Вукадиновић        потомци Вукадиновић Огњена  1 син Вукадин         2 син Милутин         3 ћерка           4 ћерка           5 ћерка         […]

Стевић Радосав и Хранислава- Храна

  Ранчигер Зграда са високим каменим степеницама   У стану – Стевић Радосав и Хранислава- Храна Стевић Радосав Стевић  Хранислава- Храна       потомци Стевић Радосава и Храниславе- Хране  1 син Добривоје         2 ћерка Добринка         3 син Боривоје         4 син Обрад       […]

Гордић Бошко и Илинка

  Ранчигер Зграда са високим каменим степеницама   У стану – Гордић Бошко и Илинка  Гордић Бошко Гордић Илинка  Бошко је купио ливаду од Шиптара , саградио кућу, оградио,калемио воће. Погинуо је несрећним случајем на путу у Првом Тунелу. Илинка се преселила у Кос. Митровицу     потомци Гордић Бошка и Илинке  1 син  Драган – Драго […]

Ратковић Павле и Даринка

  4 зграда.  У стану -4.1 – становали Ратковић Павле  и Даринка    Ратковић Павле          Ратковић Даринка    прво становали у Ранчигеру ,па у Шангају       . Потомци Ратковић Павлa  и Даринке  1  ћерка  Данка          2 ћерка Душка         3 син Драган             […]

Вукадиновић

  Ранчигер Зграда са високим каменим степеницама   У стану – Вукадиновић  Вукадиновић Вукадиновић        потомциВукадиновић   1 син Љубинко         2 ћерка Миладија         3 ћерка Милена         4 ћерка Пелагија                        .                  […]

Недељковић Вељо и Драгица

4 зграда.   У стану – 4.8 (горе према шуми) Недељковић Вељо и Драгица Недељковић Вељо Недељковић Драгица                       Становали су у Ранчигеру када су дошли у Стари Трг. Преселили се из стана4-8 у 3.6- у истој улици   Потомци Недељковић Вељe и Драгицe 1 ћерка   Зорица         син  Живојин-Ђиђи     […]

Кодић Петар – Перо

  Ранчигер Зграда са високим каменим степеницама   У стану – Кодић Петар – Перо и  Кодић Петар – Перо          потомциКодић Петрa – Перe и   1 ћерка Maра                        .                                           […]

Ђурић Петар – Перо и Евица

  Ранчигер Зграда са високим каменим степеницама   У стану – Ђурић Петар – Перо и Евица Ђурић Петар – Перо Ђурић Евица                          .                                                          .      […]

Форцан Томо

  Ранчигер Зграда са високим каменим степеницама   У стану – Форцан Томо Форцан Томо                          .                                                          .                      […]