Завичајно удружење потомака рудара Трепче

Скраћено - удружење Трепчанаца

Зграде према Шангају и према Енглеској колонији

Зграде према Шангају и према Енглеској колонији

Зграда станице милиције испод хотела

1.1. Црноглавац

Зграда  до кафане – Пошта

1.1.Станишић Мирко и Живка

 кафана на углу улице за Шангај. После је ту до краја била Месна заједницаг

1.1.Дугалић Ната

 Зграда на путу према Ранчигеру  О п ш т и н а.

1.1 Пљаколи Хамит