Завичајно удружење потомака рудара Трепче

Скраћено - удружење Трепчанаца

Симић Драгољуб и Цвета

 

 Барака испод Управе

  У стану – Симић Драгољуб и Цвета 

Симић  Драгољуб 

умро

Симић Цвета

живи у Смедереву

 

 

 

 

потомци Симић Драгољуб и Цвета

1  син  Томислав      унуци двоје  ж.Смедерево
2  син  Велибор       унуци троје  ж Гроцкој
 3  син  Перица (умро)       унуци двоје  живе у Смед.
 4  ћерка  Марица       унуци двоје  живе у Смед.
 5  син  Александар          живи у Смед.
6 ћерка Светлана     унуци троје живи у Смед
7 син Жарко     унуци двоје живи у Смед

 

 

 

        


.     

 

 


 

 

                  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

.     

 

 


 

 

                  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

        


.     

 

 


 

 

                  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

.     

 

 


 

 

                  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

        


.     

 

 


 

 

                  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

.     

 

 


 

 

                  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

        


.     

 

 


 

 

                  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

.     

 

 


 

 

                  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Друга кућа десно