Алагић Ђуро и Дана


. Орахово
становали; Алагић Ђуро и Дана

Алагић Ђуро  

стрељан 1942

 Алагић Дана

 

 

 

          

Потомци Алагић Ђуре и Дане
 
1 Ћерка