Јајчанин и

 5.ЗГРАДА (горњи ред)

 У стану -5.1 становали Јајчанин и                  

Јајчанин    


имао сина