Шемсија Сулејмани

3.ЗГРАДА (доњи ред

У стану -3.2 становали у;Шемсија Сулејмани пресело у Први Тунел а потом у К Митровицу