Zavičajno udruženje

Садржај:

Завичајно удружење Старотржана и Првотунелаца скраћено-Удружење Тепчанаца: Број регистрa : датум код суда у Београду. Рачун удружења : Ми становници рударсдких насеља Стари Трг и Први тунел, иако смо се дичили мулти – националним саставом становништва Трепчиних рударских насеља, иако смо знали да мултинационалне мешавине, у мирном и стабилном времену, обогаћују живот народу једне земље данас смо ускраћени за завичај јер,и Трпчу и завичај су нам отели и за нас су недоступни. Из жеље да призовемо сећања и мирисе детињства и младости окупили смо се у Удружењу Трепчанаца са циљем да се не заборави да смо тамо живели, да желимо тамо да се вратимо јер је Трепча део нас исто као што смо и ми део ње ,те да се и данас дружимо,волимо и пазимо. Деца рудара чији су очеви или дедови изгубили живот у руднику, или им је рударска болест ( силикоза) узела очеве пре времена ,данас нарочито желе да се не забораве ни рудник ни наши очеви, ни наш завичај.Чланови нашег удружења су, и могу да буду, сви они који су живели, радили или долазили у Стари Трг и Први Тунел али и они који их воле из било ког разлога. Окупљамо се редовно у Београду и Косовској Митровици више од 15 година,али идеја да се и региструјемо као удружење реализована је 2005 године. . Завичајно удружење Трепчанаца је независна организација у којој њени чланови остварују жељу за дружењем и друге садржаје који се могу остварити у Удружењу. Чланови Удружења могу бити сви који прихватају програмске садржаје Удружења .Приступање и иступање из Удружења врши се потписивањем приступнице – иступнице .Организационо Удружење је јединствена целина са Главним одбором и два огранка – подружнице са седиштем у Београду и Косовској Митровици . Главни циљ Удружења је :

 • Чување родног краја – завичаја од заборава,
 • окупљање- дружење, најмање годишње, прве суботе у јуну, на коме се упознајемо са извештајем о раду Удружења,
 • чланарина и апел члановима за њено плаћање у симболичном износу од 100 динара, месечноуплатом на рачун Удружења.

Председник аудружења је др. Горан Миливојевић Председник одбора у Београду је Рада Ћамиловић Живић Секретар удружења је Зорица Јовановић Пантелић Председник подружнице у Кос. Митровици је Ружица Драгосавац Чланови Главног одбора :

 1. Аџић Слободанка-Тапавица 6. Слободанка Антељевић’-Сташић
 2. Томановић Љубо 7.Душица Јовановић
 3. Олга Минић 8.Миле Стојановић
 4. Мицевски Мића 9.Шкорић Маниша
 5. Шурбатовић Милорад 10.Браца Павловић 11.зорица Миучић -Шарић

ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА

 • неговање веза између некад ашњих (и садашњих) становника ових рударских насеља,и њихових потомака.
 • очување сећања на културнои економско стваралаштво,обичаје и традицију,друштвени живот који се морају инегрисати у српску културу.
 • оснивање и одржавање Завичајног кутка и завичајног архива отварање сајта удружења
 • одржавање традиционалних сусрета Трепчанаца у Београду и К.Митровици

ДОСАДАШЊЕ АКТИВНОСТИ Прво окупљање и дружење радника-рудара Трепче и њихових потомака било је у Радничком дому у Кос.Митровици новембра 1994.године. Тада смо били и у нашем родном крају-завичају Старом Тргу.Први скуп Старотржана у Београду био је 12.децембра 1997.године у Дому војске у Београду. Поново се дружимо јуна 2004.године, од тада Старотржани и Првотунелци у ресторану Парк у Београду , када је био организован долазак наших земљака који су остали у Кос. Митровици. У ресторану Парк у Београду дружили смо се јуна 2004 .године, после којег смо на Оснивачкој скупштини одлучили да организујемо завичајно удружење (2005 године.) У Косовско-метохијској кући у Београду дружили смо се јуна 2006 а јуна 2007. године у ресторану Парк у Београду.У Косовској Митровици дружили смо се 12.октобра 2007.године поводом 8о. година од почетка рада рудника Трепча.али децембра 2007када нас је позвала и управа данашње Трепче.У марту 2008 организовано смо ишли на протестни скуп у12 и 44 на мост на Ибру у К. Митровици када смо показали неслагање са срамним проглашавањем и признавањем независности Косова СПИСАК ЧЛАНОВА