Жакула Јово и Савка

1 зграда.  5. У стану становали  Жакула Јово и Савка Жакула Јово  Жакула Савка  становали код Натине кафане и старе поште затим у Раши .     потомци Жакула Јово и Савка  1 ћерка НедељкаНена         2 син  Стојан-Бато  снаха Славица  унуци  Јован,Виолета,Јелена                .              […]

Перић Лазар -Лазо и Невенка

 1 зграда у Шангају   У стану – Перић Лазар -Лазо и Невенка Перић Лазар -Лазо  Перић Невенка ·        После становали у Колонији ул .Максима Ћеклића, а потом у Кос. Митровици.         потомци Перић Лазара -Лазе и Невенке  1 син  Драго  снаха Лоза Николић                  2 ћерка  Рада  зет  Васо Јовановић  унуци Зоран,Мира,Миодраг-Мики,,Дода     […]

Грубач Мато и Милева

 1 зграда у Шангају   У стану – Грубач Мато и Милева Грубач Мато  Грубач Милева             потомци Грубач Матe и Милевe 1 ћерка Цица         2 ћерка Радмила         3 ћерка Милка                        .                  […]