Жакула Јово и Савка

1 зграда.  5. У стану становали  Жакула Јово и Савка Жакула Јово  Жакула Савка  становали код Натине кафане и старе поште затим у Раши .     потомци Жакула Јово и Савка  1 ћерка НедељкаНена         2 син  Стојан-Бато  снаха Славица  унуци  Јован,Виолета,Јелена                .              […]

Станишић Мирко и Живка

  Зграда  до кафане – Пошта   У стану – Станишић Мирко и Живка Станишић Мирко Станишић Живка  После су становали у згради преко пута Управне зграде рудника,где је премештена и пошта.        потомци Станишић Мирко и Живке                                    […]

Дугалић Ната

 кафана на углу улице за Шангај. После је ту до краја била Месна заједницаг   У стану – Дугалић Ната Дугалић Ната       ·                потомци Дугалић Нате  1 ћерка Драгица   зет  Немања Петровић     2 ћерка Олга  зет  Радован- Манојловић  унуци   син Драган                        […]

Пљаколи Мустафа и Ферида

  зграда у Шангају   У стану – Пљаколи Мустафа и Ферида Пљаколи Мустафа Пљаколи Ферида 1 ·                потомци Пљаколи Мустафe и Фериде  1 син  Фехмија  снаха       2 ћерка Ајша  зет    унуци   син  Реџеп                        .                    […]

Перић Лазар -Лазо и Невенка

 1 зграда у Шангају   У стану – Перић Лазар -Лазо и Невенка Перић Лазар -Лазо  Перић Невенка ·        После становали у Колонији ул .Максима Ћеклића, а потом у Кос. Митровици.         потомци Перић Лазара -Лазе и Невенке  1 син  Драго  снаха Лоза Николић                  2 ћерка  Рада  зет  Васо Јовановић  унуци Зоран,Мира,Миодраг-Мики,,Дода     […]

Грубач Мато и Милева

 1 зграда у Шангају   У стану – Грубач Мато и Милева Грубач Мато  Грубач Милева             потомци Грубач Матe и Милевe 1 ћерка Цица         2 ћерка Радмила         3 ћерка Милка                        .                  […]