Шангај

Шангај   1. Грубач Мато и Милева                    — Перић Лазар -Лазо и Невенка — Пљаколи Мустафа и Ферида имало кафану у шангај кафана на углу улице за Шангај. После је ту до краја била Месна заједница. –Дугалић Ната           Зграда  до кафане – Пошта —  Станишић Мирко и Живка. — Жакула Јово и Савка Изнад Шангаја […]

Ливада

Ливада   После рата бригаде из целе Југославије саградиле су бараке за становање на Ливади. Улица Милана Мирића   Мирић Стеван Милан, Мима. Рођен 1924.године у Крбавици, Кореница. Радник у Трепчи од 1941. Члан КПЈ и секретар актива СКОЈ-а у Старом Тргу. Погинуо од контрареволуционарних остатака (балиста) 27.јануара 1945. приликом напада на Стари Трг.   […]

Орахово

  Орахово   Марић Мирко и Кристина Павловић  (Ивица и Наталија ПавловићСлавко   Најкић Живко и Бисерка Алагић Ђуро и Дана

Утоварна Станица

    Утоварна станица   Улица Душана Драговића – две зграде са по два стана- четири стана   Душан Драговић , рођен 1910.године, Ђулићи, Беране. Рударски инжењер од 1937. Члан КПЈ. и члан НОО у Старом Тргу. Ухапшен 3.новембра 1943. Из затвора у Кос. Митровици одведен у логор на Бањици а затим у Ниш, где […]

Раша

РАША града на путу према Р а ш и  1. Ступар Милан и Милица – Мика  Стан на спрату 1.Бобић Станко и Ружа — Пејић Драгољуб и Дара — Димић Богдан и Мара Два  „банкауза“ и мале старе приземне куће .Кафана је била до стана Узелаца 1. Узелац Никола и Милка 2. Ђурашиновић               и Боса […]