Шангај

Шангај

 

1. Грубач Мато и Милева                   

Перић Лазар -Лазо и Невенка

Пљаколи Мустафа и Ферида имало кафану у шангај

кафана на углу улице за Шангај. После је ту до краја била Месна заједница.

–Дугалић Ната          

Зграда  до кафане – Пошта

  Станишић Мирко и Живка.

Жакула Јово и Савка

Изнад Шангаја у брду поред пута била је кућа Ђурића

 

Članak objavljen u kategoriji: Detalji Monografije

Comments are closed.