Завичајно удружење потомака рудара Трепче

Скраћено - удружење Трепчанаца

Пљаколи Хамит

 Зграда на путу према Ранчигеру  О п ш т и н а.

  У стану – Пљаколи Хамит

Пљаколи Хамит

Пљаколи 

 

.
 

 потомци Пљаколи Хамитa 

1 син   Хилмија        
2 син  Шефкија    
   
3 ћерка  Динара        
4 ћерка  Ђуља        

 

 

 

        


.     

 

 


 

 

                  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

.