Завичајно удружење потомака рудара Трепче

Скраћено - удружење Трепчанаца

Ашкраба Марко и Јованка – Јока

 

10  ѕграда. I Велике зграде са по четири стана)

 У стану -10.3 гoрe- становали Ашкраба Марко и Јованка – Јока      

Ашкраба Марко          

Ашкраба Јованка – Јока

 после становала у самачкој згради 

 

Потомци -Ашкраба Маркa и Јованка – Јокe

1 ћерка  Танкосава –(погинула        
2 ћерка  Борика –погинула        
3 син  Тодор  снаха  Зора  унуци  
4 ћерка  Даница – Дана зет РолфГумерсбакизКелна) унуци  
5 син Вељко – Вељо